HVORDAN FUNGERER AYAHUASCA?

En av tingene Ayahuasca gjør er å åpne opp din underbevissthet og viser deg trauma du har blitt på ført som liten. Mishandling, seksuelt trauma etc. I mange tilfeller har offeret fortrengt disse skadene såpass dypt at ikke man lengre husker det. Dette kan igjen manifestere seg i depresjon, angst og rusproblemer. Når det er sagt så er det ikke nødvendigvis trauma i dette livet som manifesterer seg som problemer for deg, du kan faktisk dra med deg trauma ifra tidligere liv inn i dette livet, uten å vite om det. Dette er hva Ayahuasca gjør, bringer trauma opp i bevisstheten, slik at du kan se på det fylle det med bevissthet og slippe det.

Vi mennesker er eksperter på å fortrenge ting. Det er på en måte ett overlevelses instinkt vi har i oss. På ett emosjonelt plan, er ikke alltid dette til vår fordel. På ett biologisk nivå, lager Aya rett og slett nye neurons i hjernen din (New pathways if you will). F.eks. hvis du får opp en tanke i hode som genererer mye triste følelser inni deg, vil disse nye neurosene koble seg forbi de triste følelsene du hadde med dette traume, slik at neste gang du tenker på det vil du istedenfor å bli lei deg generere følelsen av fred og kjærlighet.

En annen måte Ayahuasca funker på er å få deg til spy, eller” The purge” som det også refereres til.

Spyinga i en seremoni er noe jeg ofte hører uvitende folk kommenterer, og da spesielt i en negativ kontekst. Når du spyr i Ayahuasca, så betyr det at du blir renset. Renset som aldri før, og etter en slik opplevelse vil man skjønne hvor nydelig og forløsende dette er.  Tror ikke noen kan svare deg på hvorfor det er slik men, det spiller ingen rolle. Aksepter det og gå videre. Denne healing planten jobber på plan vi mennesker ikke kan forstå, så noen ting må nok forbli usvart.

Legger med ett par linker til dere om emne.

HOW DOES IT WORK

https://www.youtube.com/watch?v=EDYctenkgJo